Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 Podle kronikáře byla Obecní knihovna založena počátkem roku 1923 a sídlila
 na radnici, která byla postavena dva roky předtím, tedy roku 1921.
 
Nyní cituji z kroniky :
Téže doby měla obec již skrovnou knihovnu, kterou rozšířila zakoupením knihovny od Národní Jednoty Pošumavské za výhodnou cenu 200,- Kč a mimo to přispěla ještě ročně 500,- korunami na další rozšiřování.
Zároveň byly provedeny volby do knihovní rady a zvoleni :
Šimon Dvořák – předseda
František Tetenka – jednatelem
Bohumil Malý – knihovníkem
Karel Smolík – pokladníkem a zároveň s Janem Novákem za obecní zastupitelstvo, Maximilian Hubený za Novou Jednotu Pošumavskou, Jan Charvát za sbor osvětový a Václav Šimák za stranu sociálně demokratickou.
Členové bez námitek volbu přijali.
Knihovna doznala všeobecné pozornosti a zájem o výpůjčky byl čilý.
Konec citace
 
Kdo byl po Bohumilu Malém dalším knihovníkem - už nevíme, a jak dlouho vydržela knihovní rada, jak často se volila a co bylo její náplní? – to už také není k dosažení a bude nadále zahaleno tajemstvím.
 
Po padesátých letech byla knihovnicí paní Marie Hokrová, po ní - paní Marie Švábová,
pak paní Vlasta Schreibová a v roce 1972 nastoupila  Hana Hubená. Od roku 2004 nastoupila paní Libuše Vontorová a společně s Hanou Hubenou ji vedou do roku 2010 . Zatím tedy nejdéle působící v celé historii je paní Hana Hubená, celkem 38 let.
 
Knihovna v roce 2004  přesídlila z radnice do nově postaveného bytového domu, z důvodů lepšího bezbariérového přístupu zejména starších a hendikepovaných  občanů. Zároveň slouží také jako malé informační centrum pro turisty a návštěvníky našeho městyse.
 
Zakončím přáním, aby knihovna, doznala stále všeobecné pozornosti a výpůjčky byly čilé a čilejší, protože čtení knih je nezastupitelné  a žádná média je nemohou nahradit.
 Libuše Vontorová
  knihovnice